Today : 10:00-20:00 [Closed Now]

17 hours ago

FabCafe Bangkok

[AIR HACK]
เพราะวัสดุเป็นพื้นฐานของ การสร้างสรรค์ เราเลยเปิดการบรรยายเรื่อง วัสดุทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ รศ นพ สิทธิพร บุณยนิตย์ ที่สละเวลาบินมาจากเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรไทยเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนในเช้านี้ค่ะ

#airhack #whatdoyoufab #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #D4D #Changefusion #MCXBKK
... See MoreSee Less

[AIR HACK]
เพราะวัสดุเป็นพื้นฐานของ การสร้างสรรค์ เราเลยเปิดการบรรยายเรื่อง วัสดุทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ รศ นพ สิทธิพร บุณยนิตย์ ที่สละเวลาบินมาจากเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรไทยเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนในเช้านี้ค่ะ

#airhack #whatdoyoufab #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #D4D #Changefusion #MCXBKK

6 days ago

FabCafe Bangkok

[AIR HACK: SPEAKER]
บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์
รศ. นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์
บุณยนิตย์วัสดุแพทย์

เรียนรู้กระบวนการคิดการทำงานของอาจารย์ รศ. นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ ผู้มีประสบการณ์พัฒนานวัตกรรมวัสดุการแพทย์ อาทิเช่น ฟองน้ำห้ามเลือดจากข้าวไทย การพัฒนาใช้เปลือกหอยเป็นวัสดุแทนกระดูกในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

สนใจร่วมงาน สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #punyanityamedical #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollution
... See MoreSee Less

[AIR HACK: SPEAKER]
บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์
รศ. นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์
https://web.facebook.com/punyanityamedical

เรียนรู้กระบวนการคิดการทำงานของอาจารย์ รศ. นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ ผู้มีประสบการณ์พัฒนานวัตกรรมวัสดุการแพทย์ อาทิเช่น ฟองน้ำห้ามเลือดจากข้าวไทย การพัฒนาใช้เปลือกหอยเป็นวัสดุแทนกระดูกในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

สนใจร่วมงาน สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ https://web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #punyanityamedical #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollutionImage attachment

7 days ago

FabCafe Bangkok

[AIR HACK: SPEAKER]
SafeCast
Pieter Franken
blog.safecast.org/about/

ภายหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเผชิญกับสึนามิครั้งใหญ่ นำไปสู่การระเบิดของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ Safecast ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง รวบรวม และแชร์ข้อมูลการแผ่กระจายของกัมมันตภาพรังสี และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนกลายเป็น platform ที่มีชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดจากความร่วมมือของคนทั่วไป ร่วมเรียนรู้จากทีม SafeCast ในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

อ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #Safecast #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollution
... See MoreSee Less

[AIR HACK: SPEAKER]
SafeCast
Pieter Franken
https://blog.safecast.org/about/

ภายหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเผชิญกับสึนามิครั้งใหญ่ นำไปสู่การระเบิดของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ Safecast ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง รวบรวม และแชร์ข้อมูลการแผ่กระจายของกัมมันตภาพรังสี และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนกลายเป็น platform ที่มีชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดจากความร่วมมือของคนทั่วไป ร่วมเรียนรู้จากทีม SafeCast ในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

อ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ https://web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #Safecast #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollutionImage attachment

7 days ago

FabCafe Bangkok

[AIR HACK: SPEAKER]
IVC InVisibleCities
Roy Lin
invisiblecities.blog/

ถอดบทเรียนการนำ BIG DATA มาใช้ออกแบบ Urban solution เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยทีม IVC InVisibleCities ในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

สนใจร่วมทีมปฏิบัติการคืนอากาศบริสุทธิ์สู่ประชาชน และร่วมหาวิธีการจัดการหมอกในเมือง อ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #IVC #InVisibleCities #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollution
... See MoreSee Less

[AIR HACK: SPEAKER]
IVC InVisibleCities
Roy Lin
https://invisiblecities.blog/

ถอดบทเรียนการนำ BIG DATA มาใช้ออกแบบ Urban solution เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยทีม IVC InVisibleCities ในงาน AIR HACK วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ FabCafe X TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ชั้น 3

สนใจร่วมทีมปฏิบัติการคืนอากาศบริสุทธิ์สู่ประชาชน และร่วมหาวิธีการจัดการหมอกในเมือง อ่านรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการลงทะเบียนที่ https://web.facebook.com/events/256498111912460

#airhack #IVC #InVisibleCities #FabCafeBangkok #FabCafeXTCDC #MCXB #D4D #ChangeFusion #PM2dot5 #airpollutionImage attachment

1 week ago

FabCafe Bangkok

ข่าวสดตรงจาก(FabCafe)ญี่ปุ่น XD

Congratulation to Winners of YouFab Global Creative Awards 2019 especially for Khun O Witaya Junma!
#FabCafeGlobal #Whatdoyoufab #YouFab
... See MoreSee Less

ข่าวสดตรงจาก(FabCafe)ญี่ปุ่น XD

Congratulation to Winners of YouFab Global Creative Awards 2019 especially for Khun O Witaya Junma! 
#FabCafeGlobal #Whatdoyoufab #YouFabImage attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

ขอบคุณFabCafe Bangkok มากๆนะครับ

Load more